Make your own free website on Tripod.com

התהילה
להתחלה לחצו כאןתודות

אני רוצה לאודות בראוש הוא בראישונה לחברי הטוב מיקולם עופר

שעזר לי מכול הלב לבנות את האתר הזה ולימד אותי כול מה שאני יודעה ארה לי דברים

נתן לי רעיונות ואצות וביזחותו יש לי את האתר הזה אז תודה עופר

אני רןצה לאודות לאמא שלי שחיברה אותי לאינטרנת אחרי מאמצים רבים ששיכנעתי אותה

ובסוף היא עשתה לי ועוד אידיסאל האינטרנת אכי מאר ואכשיו יש לי את האתר הזה ואת

האינטרנת

אני רוצה לאודות גם לשרון שלו היה איכפת לו שאני יכח עיצוב דומה לשלו וקצת יעתיק ממנו

אז תודה לשרון

אני רוצה לאודות לאבא שלי שעזר לי במשך כול החיים האלה תמך בי וגם עזר לי לשכנעה

את אמא שלי לעשות לי אינטרנת ואני רוצה לאודות לו מיקרב לב

אני רוצה לאודות בורא עולם שנתן לי חיים טובים ומאושרים ועזר לי ליבנות את חיי

אני רוצה לאודות למורה שלי שעזרה לי ותמך בי בלימודים ובהכול לימדה אותי והיה לה סבלנות אלי

אני רוצה לאודות גם לדודו חבר שי שעזר לי לבנות את האתר נתן לי רעיונות אז תודה

אני רוצה לאודות לכם הצופים שניכנסתם לאתרי ונתתם לי רעיונות ועצות ואני מקווה שתאנו מהאתר הזה

!!!!!!!!כמה שיותר אני מבטיח לשדרג אותו תמיד ושהיה לכם מעניים

כל הזכויות שמורות ל אליאורקאם!