Make your own free website on Tripod.com

הסיפור המרתק של אליאורקאם
להתחלה לחצו כאןעל אתרו הפרטי והמענין של אליאורקאם!!

טוב אנחנו אולכים להסביר לכם בדיוק למה

נבנה אתר ומה אולך לאיות בו ומי בנה אותו

בקיצור הכול אז בו נתחיל :חשוב לציין שהאתר

לא נבנה לצורך כספי או משהוא אלה רק בטור תחביב אישי

האתר הזה בנה אליאור ועופר שהם עבדו אליו ימים וללות

בלי הפסקה האתר מיועד לצופים בשביל הנעתכם האישי

אתר זה הוא אתר מצלמות בלבד אשר אתם רואים ילד במצלמה חיה מביתו

ואתם רואים אותו בכול רגע ורגע אתר זה הוא בן האתרים המובילים

ביותר בארץ של אתרי מצלמות האתר לפחות שלוש או ארבע פעמים בחודש משודרג

ותמיד היה בו מעניין האתר על נער ישראלי שחי וגדל מול הצופים בשידור חי

אתם מוזמנים להכיר נער מצלמות מרתק נער רגיל אם חיים לא רגילים

עם ארבה עקשן סיפורים וארבה ארבה בידור

האתר עוקם בשנת 2001

אליאורקאם דועג לאנשים לאיכנס לאתר אך לא לצאת ממנו הוא דועג תמיד

שהיה להם כיף ולא משעמם והיה דברים חדשים תמיד

הרי אליאור ילד הם ארבה מרץ חולה על מחשבים ואינטרנת ובעיקר בניית אתרים

והוא מוכן להשקיעה את כול כולו באתר הזה

!!!וזהוא בנתים על האתר שלי ביי לכולם ושתידעו אליאורקאם הוא הבית של כלום

כל הזכויות שמורות ל אליאורקאם!