Make your own free website on Tripod.com

הסיפור המרתק של אליאורקאם
להתחלה לחצו כאןהחיים בכלא!!!!

טוב אז ככה מתחיל הסיפור תהיו מוכנים!!!!

בשנת 1985 בשכונת קלימר בהאולנד חיה משפחת פלר אמא ששמה מריה

אבא ששמו גימס והילד שלהם בן הא20 ששמו מריו

הם היו משפחה רגילה וטובה והכול היה מוצלך עד ליום השחור בערב יום שישי

היה זה ערב יום שישי רגיל לחלוטין אמו של מריו מריה חזרה מהעבודה

אתחילה כמו כול יום שישי אם עבודות הבית הבישולים והאירגון לשבת

כפי שאתם יודעים משפחת פלר היתה משפחה יהודית שחיה באולנד

טוב אז בקיצור האבא חזר מהעבודה ואלך לאתרחץ לכרת יום השבת

והבן כרגיל היה עצלן כול היום היה יושן ובלילה מבלה אם חברים עד הבוקר

אז ככה הגיעה הערב כולם אוכלים את ממתאמיה התאימים של האמא מריה

פתאום נשמע רעש חזק של שבירת חלון מהחדר של מריו וכולם היו מבואלים מאוד

ולא אבינו מה קורא האבא אלך לחדרו של מריו ליראות מה קרא פתאום נשמע כול צעקה עזה של האב

מריו הילד רץ בבהאלה הם אימו מריה לחדר וראהוא את כול הריצפה מוצפת בדם

אך האבא לא היה שם הם יצאו אולי הוא בחוץ אך לא היה איש הכול אשתתק כאלו לא קרא כלום

מריו אתחיל לצעוק אבא אבא איה אתה אבל כלום אין כול ואין עונה

אמו של מריו אמרה לא להירגע ושהכול היה בסדר בטח האבא רודף אחרי מי ששבר את החלון

טוב הם איתקשר למשטרה בהוא החוקים והכול והבטיחו לעשות הכול בשביל לאחזיר את הביו

של מריו אך מריו לא ביטר הוא אלך וחיפש את הביו בעצמו

ואלך כול הלילה לחפש ושאל אנשים וחיפש וחיפש בלי הפסקה אך לא מצא כלום

הוא אתיעש וחזר לביתו בראוש נפול ועצוב קולו וממורמר

אך הבטיח לאמו שאת הביו הוא עוד ימצא והוא לא ינוח לרגע עד שזה יקרא

המשך יבוא!!!

כל הזכויות שמורות ל אליאורקאם!